Cannabisoliens udvikling

Tilbageblik: Cannabisoliens udvikling gennem tiden

Mange har den fejlagtige opfattelse, at cannabis og cannabisolie blev “opfundet” i 60’erne og 70’erne, hvor stoffet var en vigtig del af hippie-miljøet og den øvrige frigørelse, som i høj grad fandt sted i disse årtier. Men sådan forholder det sig slet ikke. Cannabisolie har været brugt i mange flere år, og der er fundet beviser for, at både vores gamle forfædre - vikingerne - og lang tid før dem - kineserne - brugte cannabis både i religiøse sammenhænge, men bestemt også i medicinske sammenhænge.   Cannabisolien kan have en euforiserende virkning, såfremt stoffet THC er bibevaret, og vi skal nok ikke underkende, at denne del af cannabisolien har spillet en afgørende rolle for brugen af stoffet allerede for flere tusind år siden. Men der findes også indikationer på, at specielt kineserne har anvendt cannabisolie som led i kirurgiske indgreb. Hvor voldsomt det end kan lyde i dag, skal du huske på, at mulighederne for bedøvelse trods alt har været begrænsede.   Det er også meget interessant at se på, hvordan cannabisolien er blevet aktivt anvendt i det spirituelle liv. Som den indianske medicinmand, der går i trance via indtagelsen af euforiserende svampe, brugte kineserne cannabisolie i forsøget på at nå et højere bevidsthedsniveau. Det er i det hele taget en kendt historie, at veludviklede og kulturelt højtstående samfund til alle tider har brugt cannabis og cannabisolie i deres religiøse liv. Det gælder faktisk også for de gamle grækere, hvor Oraklet fra Delphi i påvirket tilstand rådgav både politikere og krigere.

Cannabis kommer fra Asien

Men selve historien om cannabisolien starter hverken i Grækenland eller hos vikingerne i Norden. Den starter i Asien - nærmere bestemt det område, som i dag er hjem for Mongoliet og den sydlige del af Sibirien. Her har det faktisk været muligt at finde spor af cannabis, der er så gamle som 12.000 år. Specielt ser det ud til, at de gamle kinesere havde et religiøst forhold til cannabis, da der er fundet rester af planten både i grave tilhørende rige mennesker, men også i grave, der må formodes at have tilhørt folk af normal stand.   Vi har talt en smule om, at cannabisolien er blevet anvendt til flere forskellige formål. Og vi må formode, at kineserne har været vel vidende om cannabisoliens smertelindrende effekt, da de - som sagt - anvendte planten i forbindelse med kirurgiske indgreb. Det er altså ikke nyt at opfatte cannabisolie som et middel, der har en gavnlig indvirkning på flere sygdomme.

Resten af verden får adgang til cannabisolie

Allerede i forhistorisk tid var der handel på tværs af lande, og det betyder også, at cannabisolien spredes. For cirka 2000 år siden kommer cannabis til Korea, og derefter går det stærkt med at få spredt planten. Det viser sig nemlig, at cannabis og cannabisolien er højt skattet, og den får en central rolle hos flere tidlige folkeslag. Cannabissen når også til Indien, hvor du selv i dag kan finde et oldgammelt digt, der priser cannabis’ helende egenskaber og nævner planten som en af de 5 vigtigste urter i verden.   Så vidt vi ved, har de gamle folkeslag først og fremmest brugt cannabis i tørret form, selvom der findes enkelte vidnesbyrd om cannabisolie også. Og hvor det før i tiden åbenbart var velset at benytte sig af cannabis, har det i moderne tid været forbundet med kriminalitet, stofmisbrug og anden dårligdom at indtage cannabisolie. Efterhånden har det dog vist sig, at cannabisoliens helende egenskaber er så potente, at også læger, forskere og politikere har måttet tage dem alvorligt. Derfor står vi i dag i en situation, hvor cannabisolie langt om længe får den plads i den medicinske historie, som midlet rent faktisk har fortjent. Det har nemlig vist sig, at cannabisolie har en positiv indvirkning på en lang række af forskellige sygdomme og symptomer.

Cannabisolien sættes i systematisk produktion

Nu er vi så nået dertil i historien, hvor cannabisolie skal sættes i systematisk og kontrolleret produktion. Det har flere fordele. For det første undgår vi, at samfundet kriminaliserer en stor gruppe af mennesker, som har behov for cannabisolie for at lindre smerter eller dæmpe symptomer på sygdom eller behandling. Og for det andet er netop den gruppe af mennesker nu sikre på, at de kan få fat i en cannabisolie, der er af høj kvalitet og ikke på nogen måde forurenet med midler, som ikke hører hjemme deri.   Cannabis er en plante og for at kunne lave olien, skal de virksomme stoffer trækkes ud. Her er der tale om henholdsvis CBD og THC. THC er det stof, som kan virke let euforiserende - det er i øvrigt meget forskelligt, hvilke oplevelser folk får af det stof - mens CBD ikke er euforiserende, men derimod virker muskelafslappende. Begge stoffer har altså en lindrende virkning på mange forskellige symptomer, og det er håbet, at den systematiske brug og produktion af cannabisolie vil gøre livet lettere for den patientgruppe, der får adgang til cannabisolien.

Hvordan ser fremtiden ud for brugen af cannabisolie?

De næste fire år danner rammen om en forsøgsordning, hvor cannabisolien for alvor skal stå sin prøve. Det er nemlig ikke nok, at der findes en lang række af mennesker, som priser cannabisoliens positive egenskaber. Inden for den medicinske verden er det vigtigt, at der kan føres bevis for, at stoffet helt konkret virker. Derfor vil der også i de kommende år være en del kliniske forsøg, som minutiøst skal kortlægge cannabisoliens effekter. Der er ingen tvivl om, at cannabisolie virker, men lægerne er naturligvis også interesserede i at finde ud af, om stoffet har bivirkninger, hvor mange og hvilke. Samt afgøre hvilke sygdomme eller bivirkninger fra andre behandlinger, cannabisolie kan anvendes mod.   Vi kan kun håbe, at forsøgsperioden bliver en positiv oplevelse. I forhold til en mængde andre lovlige stoffer, eksempelvis alkohol, viser det sig nemlig, at cannabisolie slet ikke har samme negative indflydelse på kroppen. Dog skal det også undersøges, i hvor høj grad cannabisolie risikerer at skabe en afhængighed, som det kan vise sig svær at slippe af med igen. Det bliver spændende at følge den udvikling, som de næste 4 år bringer.