Derfor skal du afprøve cannabisolien

For og imod: Derfor skal du afprøve cannabisolien

Når talen falder på cannabis, sker det ofte med en henvisning til, at stoffet er ulovligt og har været årsag til kriminalitet i mange år. Der skeles desværre ikke så meget til, at cannabis også besidder en række gode egenskaber, som de aktive brugere af cannabis fremhæver som cannabissens fremmeste egenskaber. Det har faktisk flere gange vist sig, at cannabis har haft en overordentlig god effekt, når andre traditionelle lægemidler ikke har kunnet slå til.   I dag står vi midt i et vadested, hvor afkriminaliseringen af stoffet gerne skulle hjælpe en meget stor patientgruppe med at anvende stoffet legalt. Så småt har læger, politikere og forskere også fået øjnene op for, at cannabis faktisk besidder gavnlige kvaliteter, som har en positiv effekt på en lang række af lidelser. Kliniske forsøg, der involverer både kropslige og mentale sygdomme, er i gang, og det er naturligvis håbet, at der sker et flere gennembrud, som vil gøre cannabis til et lægemiddel, der kan bruges, hvor behovet opstår.

Du kan få det bedre, når du indtager cannabisolie

Som det fremgår af forrige afsnit, er der efterhånden bred enighed om, at cannabis har en gavnlig effekt på flere forskellige sygdomme. Dog har cannabis især været anvendt til at lindre symptomer, som stammer fra anden sygdom. Forskningen i cannabis har taget fart, efter at flere stater i USA har frigivet stoffet til medicinsk brug. Og det har også åbnet op for, at mange mennesker i Danmark nu helt åbenlyst fortæller om deres oplevelser med cannabis. Den lange række af positive fortællinger har ført til, at der nu åbnes op for en forsøgsordning, som skal afdække brugen af cannabis i forbindelse med visse sygdomme.

Hvilke sygdomme hjælper cannabis på?

Det er svært at svare på, hvilke sygdomme cannabis har en bevist gavnlig effekt på. Der er de mennesker, som mener, at cannabis kan kurere det meste, og der er de personer, som mener, at cannabis ingen gavnlig effekt har overhovedet. Svaret skal formentlig findes et sted midt imellem. Der er nemlig ikke nogen tvivl om, at cannabis har hjulpet en del mennesker med forskellige sygdomme, hvoraf vi nu vil se nærmere på de lidelser, som igen og igen har vist sig at reagere positivt på de aktive stoffer i cannabis.

Cannabisolien har en positiv effekt på neurologiske lidelser

Neurologiske lidelser er sygdomme, som har sit udspring fra hjernen. Det kan eksempelvis være epilepsi, Alzheimers eller sklerose. Her er tale om sygdomme, der alle har en stor negativ indflydelse på patientens dagligdag. Og derfor er det naturligvis ønsket, at der gøres så meget som muligt for at mindske både smerter og fremskredne sygdomme.   Epilepsi er en sygdom, der kan ramme alle mennesker. Den viser sig eksempelvis ved krampeanfald. Og det er netop disse anfald, som cannabis har vist sig at kunne mindske. Det sker ved, at stoffet THC forhindrer disse kraftige muskelsammentrækninger, og derfor vil patienten både opleve færre og mildere anfald.   Alzheimers er en frygtet demenssygdom, som typisk rammer ældre mennesker. Her går du fra at være et velfungerende, selvstændigt menneske til at være totalt afhængig af andres hjælp. Det er en stærkt invaliderende sygdom - både for patienten, men også for familien. Med hensyn til Alzheimers er det faktisk blevet påvist, at cannabisolie kan have stor gavnlig effekt. Stoffet THC kan nemlig - om ikke stoppe - reducere produktionen af et bestemt protein, der anses som hovedansvarlig for sygdommen. Der er altså ikke tale om en kur, men en nedsættelse af den hastighed, hvormed sygdommen spreder sig.   Det er desuden velkendt, at sklerosepatienter kan nyde godt af cannabisolie. Uden at gå dybere ind i en klinisk redegørelse for sklerosens ophav og fysiske forhold handler det om, at sklerosepatienter nyder godt af de anti-inflammatoriske egenskaber, som cannabisolien besidder. Olien kan nedsætte de såkaldte attakker og øge patientens livskvalitet.

Cannabisolien virker generelt smertedæmpende

Et af de forhold, som absolut taler for cannabisolien, er, at den i udpræget grad er smertedæmpende. Dette gælder uanset, om smerten er en bivirkning af underliggende sygdom eller i stedet stammer fra en behandling, som eksempelvis kræftpatienter får. Fra gigtsmerter til smerter fra kræftsygdom beretter alle patienter om øget velvære og færre smerter.

Få et sundt hjerte

At cannabis’ virkning undersøges på forskellige leder og kanter fører en gang imellem til, at der opstår nye og overraskende oplevelser. Og det viser sig faktisk, at cannabisolie kan have en positiv effekt på dit hjerte og kredsløb. Overraskende har det nemlig vist sig, at cannabisolie kan stimulere produktionen af flere antioxidanter, som har en gavnlig virkning på blandt andet nedbringelsen af kolesterol. Men det giver dig altså ikke fripas til at spise bacon dagen lang - virkningen skal undersøges nærmere, og der er endnu ikke megen forskning i netop disse effekter af cannabisolie.

Er der bivirkninger ved brugen af cannabisolie?

Inden du får lov til at få en recept på et lægemiddel, har det været igennem en masse forskellige tests. På den måde kan lægerne nemlig sørge for, at stoffet ikke har en lang række uønskede virkninger. Dog er det ofte sådan, at stoffet afvejes, så dets positive effekter sættes op mod de negative. Lægemidler uden nogen form for bivirkninger er nemlig en sjældenhed. Det gør sig også gældende for cannabisolie, der udover sine helende effekter også kan virke på en måde, som ikke altid er fordelagtig. Dog viser det sig gang på gang, at netop cannabisolie kun har få og ubetydelige bivirkninger.   Men der er tradition for at undersøge alle midler, som skal på markedet, så sikkerheden opretholdes. Og derfor må cannabis nu også underkaste sig den ene undersøgelse efter den anden. Håbet er naturligvis, at det ender med, at lægerne kan konkludere, at cannabis er et særdeles potent lægemiddel med meget få bivirkninger. Sådan oplever de fleste brugere af cannabisolie i hvert fald, at det forholder sig.

Bivirkningerne er få og små

De bivirkninger, der primært berettes om, er sig selv ufarlige, selvom de kan virke generende. Det kan eksempelvis dreje sig om tør mund, et pludseligt fald i blodtrykket og en fornemmelse af at føle sig ør. Alle disse bivirkninger er forbigående, og en del brugere af cannabisolie kan berette om, at de uønskede effekter ved olien forsvinder, efterhånden som de vænner sig til at indtage stoffet.

Alt i alt er cannabisolie et fornuftigt valg

Når alt kommer til alt, virker det til, at cannabisolie er et fornuftigt valg at træffe, når du lider af en sygdom eller har symptomer, hvor cannabisolie har vist sig at have en gavnlig effekt. At du i Danmark fra 2018 kan komme med i en forsøgsordning med medicinsk cannabis, er et kæmpe skridt på vejen. Det betyder nemlig, at du lige pludselig får adgang til en form for medicin, som så mange andre mennesker stort set kun har talt om i positive vendinger i årevis.   Og det ser faktisk ud til, at cannabisoliens positive effekter langt overskygger de minimale bivirkninger, der også ses. På den måde er det et stof, som fortjener en langt højere grad af synlighed i behandlingen af forskellige patientgrupper. Vi håber, at den nye forsøgsordning vil føre til, at cannabis bliver en fast bestanddel af lægens medicinske muligheder og på den måde gøre det lettere for mange mennesker at få fat i cannabis uden på samme tid at foretage en kriminel handling.