THC olie

Er du syg i Danmark? Prøv lovligt den THC-holdige olie

Du tænker måske, at brugen af cannabisolie i forbindelse med sygdom og/eller smerter er en ny slags behandling. Men sådan forholder det sig ikke. Idéen om cannabisoliens gavnlige virkning på forskellige lidelser har været kendt i mange år. Og flere stater i USA har med succes anvendt cannabisolie som et alternativ til traditionel medicin i mere end tyve år. Cannabisolien må dog stadig kun bruges i visse tilfælde, og der er naturligvis tilknyttet en læge, som monitorerer virkningen og eventuelle bivirkninger, den pågældende patient måtte opleve. I øvrigt er det ikke kun USA, der på dette punkt er et foregangsland. Forsøgsordninger er blevet etableret i store dele af verden, hvor patienter har lovlig adgang til cannabisolie. I Danmark får du adgang til cannabis til medicinsk brug i 2018.

Cannabis som medicin

Det er en stor forretning at fremstille medicinsk cannabis. I USA er det eksempelvis de traditionelle medicinalvirksomheder, der står for produktionen. I korte træk betyder det altså, at der er tale om ordinære lægemidler i pille- eller væskeform. Nabilone, Sativex og Marinol er alle eksempler på syntetiske præparater, som i deres kemiske opbygning minder om naturligt cannabis. Og de har faktisk været på det danske marked siden 2011 og kan udskrives af din egen læge.   Spørgsmålet er nu, hvorfor vi da taler om, at brugen af cannabis til sygdom får form af en forsøgsordning, når du har kunnet få ovennævnte produkter siden 2011? Det spørgsmål kan besvares på denne måde.   Når det kommer til cannabis, skelner læger mellem den form, midlet har. Hvor føromtalte lægemidler er syntetiske og stærkt forarbejdede, forholder det sig ganske anderledes med den cannabisolie, som nu skal frigives til brug for enkelte patientgrupper. Det er håbet og erfaringen fra blandt andet udlandet, at den mere rene vare - altså cannabis i sin oprindelige form - i langt højere grad vil have gavnlige effekter på en lang række sygdomme. Canabisolien håbes at gavne en stor del af de mennesker, som ikke oplever gode resultater med traditionel medicin.

Effekten af cannabis

Det kan være vanskeligt at måle effekten af et givent lægemiddel. Mange forskellige faktorer spiller ind, og et stof kan have en god effekt på én patient og mindre god effekt på en anden patient. I forhold til cannabisolie er der et par forhold, du er nødt til at have på plads, inden du overvejer brugen.   Der hersker en generel opfattelse af, at cannabisolie kan ligestilles med at ryge hash. Men det er ikke sandt. Cannabisolie indeholder flere forskellige stoffer, men dem, vi er interesseret i at drage fordel af, er THC og CBD. Disse to stoffer kan nemlig have en gavnlig effekt på visse somatiske og psykiske sygdomme.   THC og CBD adskiller sig fra hinanden på flere punkter. Men den helt store forskel er, at THC udover sin lindrende effekt også har en euforiserende virkning. THC er meget effektiv mod eksempelvis kvalme og smerter i forbindelse med kemoterapi. Ser vi på CBD. er det også et effektivt stof, og det virker først og fremmest muskelafslappende og har også vist sig at have en positiv effekt på gigtsmerter.

Kan du få cannabisolie på recept?

I Danmark har det været muligt at få medicinsk cannabis i nogle år. Denne form for cannabis er som sagt i pille- eller væskeform og fremstillet af medicinalvirksomheder. Cannabisolien har en anden struktur og er tættere på den oprindelige cannabis.   De patienter, som får adgang til den nye form for cannabis, er mennesker, som lider af alvorlige sygdomme. Det kan eksempelvis dreje sig om patienter med kræft, sklerose eller en anden meget alvorlig lidelse. Du skal tale med din egen læge om dine muligheder for at få cannabisolie, da det kræver en recept at få adgang til medicinen. Du bliver del af en forsøgsordning, som skal løbe over fire år. Bag ordningen står et bredt flertal i regeringen, og der er afsat et stort millionbeløb til projektet. Men hvad indebærer forsøgsordningen? Det svarer vi på i næste afsnit.

De næste fire år er vigtige for medicinsk brug af cannabis

Som sagt skal cannabis til medicinsk brug de næste fire år intensiveres. Og selvom resultaterne fra udlandet har vist, at cannabisolie har god effekt på flere forskellige sygdomme, er det stadig vigtigt, at holde et vågent øje med midlets positive effekter og de bivirkninger, som eventuelt opstår i kølvandet på brugen af stoffet.   Derfor vil de kommende fire år også være vigtige for aktive brugere af cannabisolie. Nu er det ikke sådan, at cannabisolien vil blive fjernet fra markedet, blot fordi det opdages, at stoffet har enkelte mindre bivirkninger. Sådan forholder det sig med al medicin. Men de næste fire år byder på en længe ventet og ikke mindst oplagt mulighed for at nærstudere cannabisoliens effekter. På den måde kan vi bevæge os fra enkelte personers individuelle oplevelser til en videnskabelig tilgang og undersøgelse af stoffet. Og på den måde kan det måske endelig blive slået fast, at stoffet har flere gavnlige virkninger, end det har skadelige.