CBD og sundhed

CBD og sundhed

Tusindvis af undersøgelser peger i retning af, at CBD har store sundhedsmæssige fordele, især for vores fysiologiske system og homeostase (den sunde balance). I denne artikel kan du læse mere om CBD i forhold til den generelle sundhed, og hvad et sundt helbred egentlig er. CBD er ikke bare endnu et kosttilskud. Cannabinoider har faktisk vist sig at være vigtig for menneskets fysiologi.  

Hvad er helbred?

Men først, hvad er helbred? Er det bare at IKKE være syg? Eller hvis ikke du har symptomer, så må du antageligvis være rask? Det ligger meget dybere end det, men hvordan fungerer det fysiologiske system og hvordan er det designet? Alle aspekter af menneskets fysiologi er baseret på balancen mellem modsætninger. Ligesom Yin og Yan, negativ og positiv, plus og minus, formålet er at skabe homeostase, en midt imellem, eller med andre ord, en sund fysiologisk balance. Hvis vi tager nogle specifikke områder af fysiologien, som bl.a. immunsystemet, vil modsætningerne være anti-inflammation versus inflammation. Vi skal helst balancere et sted imellem anti-inflammation og inflammation, når vi er det, fungerer vores immunsystem som det skal. I forhold til nervesystemet, har vi to modsætninger: stress og indre ro, med andre ord kan vi også kalde det ”gaspedalen” og ”bremsen”. Taler vi om det endokrine system, altså hormonsystemet, har vi katabolsk versus anabolsk, altså nedbrydning og opbygning, når de to kræfter er i balance er vores hormonsystem i balance. Vi har også oxidant-systemet, hvor vi har antioxidant versus oxidant. Mange tror fejlagtigt, at vi hele tiden skal indtage en masse antioxidanter, men for at vi skal overleve skal oxidant også eksistere. Derfor er det også vigtigt at disse to elementer er i balance - i homeostase. Generelt skal hele vores fysiologiske system konstant være i denne homeostase, den dynamiske balance mellem modsætningerne.  Jo mere din fysiologi mestrer at være i denne homesostase, jo mere robust er dit helbred, og jo mere kan din krop tolerere.  

Den dynamiske balance

Spørgsmålet er så, hvad er så den dynamiske balance? Den bedste måde at forklare det på er at beskrive det med en uro, ligesom noget du garanteret havde, da du var barn eller har derhjemme nu. Man har alle de vandrette pinde med snore hængende med fx stjerner for enden af hver snor. I denne særlige illustration kan stjernerne repræsenterer signalmolekylerne i kroppen. Så hvis dette var en model af dit neurologiske system, ville stjernerne repræsentere neurotransmitterne. Hvis det var en model af dit endokrine system, ville stjernerne repræsentere dine hormoner, hvis det var dit immunsystem, ville stjernerne være cytokiner (signalproteiner) som bl.a. har centrale funktioner ift. immunsystemet osv. Det som er afgørende for denne dynamiske balance er, at hvis du ændrer så meget som en lille ting i denne uro, har det en stor effekt på alt andet i uroen. Hvis du fx har en stjerne som er rød, hævet og tynger, vil denne stjerne trække ned i uroen og alt i uroen vil ændre sig. Du vil ikke kunne ændre et eneste element i uroen uden, at det har en effekt på alt andet. Du vil altid gennemgå perioder i dit liv hvor denne uro vil hoppe op og ned og der sker store svingninger, men på et  tidspunkt vil svingningen stilne af, og kroppen vil så finde en ny balanceret position igen, en ny homeostase. Men alt vil dog være ændret i uroen, og næsten alle de vandrette pinde vil ikke være vandrette mere, men i alle mulige vinkler, og stjernerne vil være i alle mulige forskellige positioner og steder. Det er så ved disse svingningerne og ændringerne i uroen der gør, at man vil mærke til symptomer, sygdomstegn osv. Men vores fysiologiske system er så smart opbygget, at uanset hvad, vil den altid finde en balance igen, det fysiologiske system og kroppen kompenserer og vil derfor finde en ny balance, og man kan derfor fortsætte med at fungere normalt, på trods af disse svingninger.  

Lægemidlers funktion

Hvis man så skulle forklare hvordan mange lægemidler fungerer ift. dette system, kan man fx forestille sig, at hvis du nu var syg, så ville en af stjernerne i fx den venstre side af uroen være rød, hævet og tynge. Du vil selvfølgelig først tage til lægen, lægen vil udskrive noget medicin, målrettet for at behandle stjernen i den venstre side. Medicinen er designet for at bekæmpe og ”klemme” symptomet sammen, men den vil blot gå ind og arbejde på kun denne ene stjerne som skaber symptomet, som medicinen skal behandle, og IKKE de andre stjerner eller hele systemet som helhed. Som vi ofte ved, har lægemidler en del bivirkninger, så pga. medicinen du tager, vil en anden stjerne i uroen tynge og blive påvirket. Og du har nu flere symptomer og må så tage mere medicin for at håndtere bivirkninger fra den forrige medicin. Men nu kommer den tredje stjerne så i ubalance pga. nr. 2 medicin, og du vil så klemme symptomerne ud af den også. Så nu skulle man tro at alt var stabilt igen, fordi uroen ikke svinger mere. Men det som egentlig sker er at du har alt muligt kunstigt vægt vedhæftet til stjernerne, så du kan se at din fysiologi er under meget stress og pres pga. vægten af de forskellige mediciner, dette vil så resultere i en uro med ingen svingninger mere, men derimod vil alle pindende i uroen være bøjet pga. vægten og derfor er under meget pres. Så en lille ting mere som går galt med din fysiologi, som kan være noget så enkelt som en lille forkølelse eller en lille virus, kan få en af pindene til at knække og forestil dig så nogle svingninger dette udløser, som så kan være fatalt for dit helbred og tilstand. Så man kan med andre ord sige at de fleste farmaceutiske lægemidler virker på niveau med symptomerne, og ikke selve systemet, som så forårsager stort pres på fysiologien. Dette har til formål at få dig til at forstå forskellen på hvordan lægemidler påvirker fysiologien i forhold hvordan CBD påvirker fysiologien.

Hvilken funktion har CBD?

Men hvordan virker CBD så på systemet, eller på vores hypotetiske uro? I stedet for at arbejde på niveau med symptomerne (stjernerne), arbejder CBD på niveau med uroens balance – der hvor nexus befinder sig. Det er de små grønne glober som sidder på midten af alle pinde i uroen (se illustration for oven), hvor strengene til stjernerne er forbundet. Det er her i globen hvor systemet ved når uroen er ude af balance eller er i balance. Den kan ikke fortælle hvad der sker i stjernerne, men blot i de grønne glober hvor balancen er opretholdt eller ødelagt. Så vi kan nu forestille os at CBD går ind og arbejder hvor de grønne glober sidder. Hvis vi kigger lidt nærmere og tager helt ind i den grønne globe som fx repræsenterer centralnervesystemet, her vil vi kunne se de individuelle celler som er dækket med en masse receptorer og disse receptorer er specifikt designet til at binde sig med CBD. CBD går ind og arbejder inde i kernen af vores celler hvor proteinerne bliver lavet. Her er CBD med til at regulere transskriptionen af tusinder af gener som udgør de signalmolekyler der naturligt reducerer inflammation i vores centrale nervesystem og i immunsystemet. Der vil så ske en genskabelse af homeostase i både vores immunsystem og centralnervesystemet. CBD går ind og opregulerer de gener som skaber anti-inflammatoriske bio-kemikalier, og nedregulere generne som skaber de inflammatoriske bio-kemikalier. Det samme gælder for nervesystemet, CBD vil opregulere GABA, som bringer ro og kontrol i centralnervesystemet og nedregulere signalstoffet glutamat, som tidligere nævnt, kan beskrives som bremsen og gaspedalen. Så hvis vi har en betændt og hævet stjerne i vores hypotetiske uro, og der introduceres CBD og vi vil se en kaskade af homeostase som går igennem alle punkter i vores system, eller uroens grønne glober. Uroen kommer så tilbage i homeostase, og den oprindelige sunde balance er opnået igen. Men det fysiologiske system er dog meget mere kompleks end denne simple uro, som i virkeligheden ville bestå af flere hundredevis eller tusindvis af stjerner. Dette kan forklare mange ukontrolleret og uforudsete lægemiddelinteraktioner, for påvirker du en lille stjerne vil den ændre de andre mange hundredevis af stjerner og ingen ville kunne finde rundt i det.  

Det endocannabinoide system

CBD kan forårsage en kaskade af homeostase i hele vores immunsystem og centralnervesystemet, men hvordan kan dette ske? Som nævnt før har vi særlige receptorer specielt designet for CBD, disse receptorer udgør det endocannabinoide system. Det blev opdaget i 1992, af Dr. Rafael Mechoulam fra Hebrew University i Israel. ECS-systemet er et netværk af celler som har receptorer kun til CBD, faktisk der er flere receptorer til CBD i kroppen end nogen anden slags receptor. Så det endocannabinoide system er klart det største netværk af den slags i hele vores fysiologi. Der blev også opdaget at vi laver vores egne cannabinoider i kroppen, vi har CBD receptorer i centralnervesystemet, blodkredsløbet, knoglemarven, immunorganer og lymfesystemet. Men hvorfor er dette så vigtigt for os? Næsten alle mennesker, specielt os i vesten og i USA er ofte og konstant ramt af inflammation pga. miljømæssige toksiner (giftstoffer), som fx tungmetaller og pesticider, kroniske biologiske infektioner som fx bakterier, virus, svamp osv., og inflammatorisk kost, som fx alt for meget fedt og sukker. Så hvilken symptomer og stress giver alt dette? Hvis dit  immunsystem er under inflammation, risikerer man at man lider af autoimmune sygdomme, leddegigt, fibromyalgi, sklerose, psoriasis, eksem, kronisk infektioner osv. Der kan også ske inflammation i centralnervesystemet, hvor disse lidelser kommer til udtryk som fx ADHD, migræne, angst, PTSD, søvnløshed og meget mere. Mange af disse lidelser eksisterede faktisk ikke for 100-150år siden eller i hvertfald var meget sjældne, lidelserne vokser kun i denne tid, dette skyldes vores skadelige omgivelser og miljø og toksiner som vi til dagligt absorbere i vores system. Så hvis du lider af nogle af disse lidelser, kan CBD gå ind og reparere og genoprette din fysiologiske balance, vha. endocannabinoid-systemet, som vil give dig homeostase.  

Så hvad kan vi konkludere ved dette?

Sundhed er helt klart noget vi kan opnå igennem fysiologisk homeostase og en sund balance. Det er dog ikke noget som KUN kan opnås vha. CBD, men også igennem sund kost, motion og god livsstil.   Kilde: Video: Asher Milgrom PhD i Biomedicinsk videnskab, og CEO & Founder at Advanced Integrative Medicine & Surgery.