Forebyg brystkræft med CBD

Brystkræft er den mest hyppigste kræftsygdom hos kvinder. Ca. hver 9.-10. kvinde bliver ramt af brystkræft, og risikoen for brystkræft stiger i takt med alderen, samt den vestlige livsstil. Siden 1940’erne er der sket en tredobling af antallet af brystkræfttilfælde. Desuden er Danmark blandt de lande i verdenen, som har den højeste hyppighed af brystkræft.